KANAKADHARA STOTRAM LYRICS IN TAMIL PDF

Kanakadhara Stotram Tamil (Audio & Lyrics) (ஸ்ரீ கனகதாரா ஸ்தோத்திரம்) Goddess Lakshmi’s devotional song (Stotram) Kanakadhara. Kanakadhara Stotram is a hymn. It is called Kanakadhara because when Adi Sankara recited it, the Goddess Lakshmi created a shower of golden hymn. Kanakadhara Stotram Lyrics in English. Kanakadhara Stotram – English Lyrics. Angam Hare Pulaka . Raksha Raksha Jagan Matha – Tamil Song – English L.

Author: Darr Golrajas
Country: Pakistan
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 12 January 2008
Pages: 364
PDF File Size: 7.3 Mb
ePub File Size: 20.38 Mb
ISBN: 319-8-32588-450-5
Downloads: 57074
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kajikus

Mangalyabhaji madhu madhini manamathena. Yath Kadaksha samupasana vidhi, Sevakasya sakalartha sapadha, Santhanodhi vachananga manasai, Twaam murari hridayeswareem bhaje Sarasija nilaye saroja hasthe, Dhavalathamamsuka gandha maya shobhe, Bhagavathi hari vallabhe manogne, Tribhuvana bhoothikari praseeda mahye Dhiggasthibhi kanaka kumbha mukha vasrushta, Sarvahini vimala charu jalaapluthangim, Prathar namami jagathaam janani masesha, Lokadhinatha grahini mamrithabhi puthreem.

Rathyai Namosthu Ramaneeya Gunarnavayai. Namosthu Bhoo Mandala Nayikayai. Akekara Stiththa Kaninika Pashma Nethram. Praptham padam pradhamatha khalu yat prabhavath.

Related Articles  100 PAGINE DI CALCOLO NUMERICO MONEGATO PDF

kanakadhara stotram in tamil » Slokas and Mantras

Tribhuvana Bhoothikari Praseeda Mahye. Sarvahini vimala charu jalaapluthangim. Dhavalathamamsuka Gandha Maya Shobhe. Mamev matharanisam kalayanthu manye.

Haravaleeva Nari Neela Mayi Vibhathi. Bahwanthare madhujitha srithakausthube ya. Dhadyaddhayanupavanopi dravinambhudaraam, Asminna kinchina vihanga sisou vishanne, Dhushkaramagarmmapaneeya chiraya dhooram, Narayana pranayinee nayanambhuvaha. Viswamarendra padhavee bramadhana dhaksham.

Pushtayi Namosthu Purushotthama Vallabhayai. Bhagavathi hari vallabhe manogne. Newer Post Older Post Home. Namosthu hemambhuja peetikayai, Namosthu bhoo mandala nayikayai, Namosthu devathi dhaya prayai, Namosthu Sarngayudha vallabhayai. Bahwanthare madhujitha srithakausthube ya, Haravaleeva nari neela mayi vibhathi, Kamapradha bhagavatho api kadaksha mala, Kalyanamavahathu me kamalalayaya Kalambudhaalithorasi kaida bhare, Dharaadhare sphurathi yaa thadinganeva, Mathu samastha jagatham mahaneeya murthy, Badrani me dhisathu bhargava nandanaya Praptham padam pradhamatha khalu yat prabhavath, Mangalyabhaji madhu madhini manamathena, Mayyapadetha mathara meekshanardham, Manthalasam cha makaralaya kanyakaya.

Mala Dhrishotmadhukareeva Maheth Pale Ya. Sruthyai namosthu shubha karma phala prasoothyai. Sa ne sriyam dhisathu sagarasambhavaya. Kamapradha Bhagavatho Api Kadaksha Mala.

Gunadhika Guruthara Bhagya Bhagina. Karuna poora tharingithaira pangai. Namosthu Devathi Dhaya Prayai.

Related Articles  THE FAKIR BY RUZBEH N BHARUCHA PDF

Kanakadhara Stotram Lyrics in English | Bhajan Lyrics World

Hrishtim prahrushta kamlodhara deepthirishtam. Mugdha Muhurvidhadhadathi Vadhane Murare.

Kamapradha bhagavatho api kadaksha mala. Mathu Samastha Jagatham Mahaneeya Lyrocs. Sarasija nilaye saroja hasthe. Dhiggasthibhi kanaka kumbha mukha vasrushta. Kamale Kamalaksha Vallabhe Twam. Sampath karaani sakalendriya nandanani.

‘+relatedpoststitle+’

Her family was living in penury and her husband himself sought alms in the village for sustenance. Bhavanthi the bhuvi budha bhavithasayo.

Viswamarendra Padhavee Bramadhana Dhaksham.